Medarbejderklausuler skal være kendte

Beskæftigelsesministeren vil forbyde hemmelige medarbejderklausuler. DA er enig i, at klausuler skal være kendte.

Beskæftigelsesministeren tilkendegav på et samråd om medarbejderklausuler i dag, at han vil nedsætte et udvalg, der skal undersøge, hvordan det kan sikres, at medarbejderklausuler ikke er hemmelige for medarbejderne.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”DA er enig i, at medarbejderne bør kende sådanne aftaler mellem deres virksomhed og andre virksomheder.

Det er fornuftigt, at udvalgsarbejdet starter med at klarlægge, hvilket omfang sådanne aftaler har, da det ikke er vores opfattelse, at det er noget stort problem.

Vi ser i øjeblikket, at stadig flere brancher tager spørgsmålet op og fastlægger retningslinjer for medarbejderklausuler mellem virksomheder. Det er den rigtige vej at gå, for vilkårene og behovene varierer meget imellem brancherne. Der er stor forskel på, om en klausul skal sikre, at to virksomheder trygt kan arbejde sammen om et udviklingsprojekt uden at risikere, at deres vidensfundament forsvinder, eller der er tale om et vikarbureau, der nødvendigvis må have aftaler med sine kunder om, hvordan de skal aflønnes, hvis kunderne ansætter en af vikarerne”.

Personale og administration
11. oktober 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk