Mere forenklet sikring af erhvervssygdomme

Anbefalinger fra udvalget om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skaber et mere enkelt og retfærdigt system

Udvalget om reform af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er netop offentliggjort. Hovedsigtet med udvalgsarbejdet har været at skabe et mere forenklet system og en mere retfærdig fordeling af præmieindbetalinger til AES. Præmierne (bidragene) skal dække udgifterne til erstatning mv.

DA har igennem mange år kritiseret AES-bidragssystemet for manglende gennemsigtighed og stabilitet samt for at være præget af store udsving i AES-bidragene/præmierne over tid.

Underdirektør Thomas Philbert Nielsen:

”Der er tale om et set med erhvervslivets øjne meget positivt resultat af udvalgsarbejdet. Vi kan samtidig glæde os over, at der er fundet bred opbakning til forslagene om det fremtidige AES-bidragssystem. Anbefalingerne for udvalget lægger op til et fremtidigt bidragssystem, der i helt overvejende grad vil imødekomme den velbegrundede kritik, der i en årrække har været fremsat af den nuværende AES-ordning. Med den foreslåede reduktion i antallet af branchegrupper fra 106 til 16 vil virksomhederne opleve en betydelig forenkling, og sammensætningen af branchegrupperne vil for de enkelte virksomheder blive mere relevant end efter den nugældende ordning. Forslagene vil endvidere betyde, at udgifterne bliver mere gennemskuelige og stabile over tid, således at virksomhederne nu får bedre mulighed for at indtænke AES-bidraget i den løbende budgettering og planlægning.

DA finder det endelig meget tilfredsstillende, at det også lykkedes at nå frem til enige anbefalinger om principperne for en fremtidig belønningsordning på området. Der forestår nu et betydeligt udviklingsarbejde, der skal sikre, at de enkelte ordninger, der skal kunne udløse en rabat i AES-bidrag, bliver retfærdigt og sagligt begrundet og vil kunne administreres på en enkel og ubureaukratisk måde.”

Arbejdsmiljø
11. december 2006
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
Rapport fra udvalg om et mere enkelt og retfærdigt arbejdssk­adesystem (AES-udvalg)Rapport fra udvalg om et mere enkelt og retfærdigt arbejdssk­adesystem (AES-udvalg) Bilagsdel