Overimplementering af EU-direktiv vil skade udlicitering

Forslag fra S, SF og EL vil skade den fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som er til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere

Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti kræver, at Folketinget udvider virksomhedsoverdragelsesloven, så den dækker mere end det EU-direktiv, der ligger til grund for loven.

Ifølge forslaget skal loven dække alle former for udlicitering, genudbud og ”tilbage-licitering” og bygger på en bekymring for opsigelser, når en virksomhedskontrakt skal i udbud igen, f.eks. efter 2-3 år.

Forslagsstillerne vil bl.a. forbyde fyringer begrundet med virksomhedsoverdragelse.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Den gældende lov pålægger allerede virksomhederne meget stramme regler for adfærden i forbindelse med overdragelse eller overtagelse af aktiviteter, der er omfattet af lovens virksomhedsbegreb.

Formålet er ifølge forslagsstillerne at undgå unødvendige fyringer ved at forbyde fyringer, der er begrundet i virksomhedsoverdragelse. Men det er noget vrøvl, for den beskyttelse har lønmodtagerne allerede, når de er tale om egentlig virksomhedsoverdragelse. Det er jo her, at den danske flexicuritymodel i forhold til andre lande, har sin styrke, således at medarbejderne kommer derhen, hvor der behov for dem og deres kunnen.

Forslaget går i retning af mekanismer, som kendes på andre stive og forældede arbejdsmarkeder. Der skabes jo ikke med forslaget mere arbejde eller flere jobs, end der er. Samfundet bliver ikke rigere af, at personer fastholdes i stillinger uden reel beskæftigelse

Hvis den virksomhed, der får et stykke arbejde, ikke har medarbejdere nok til at løse opgaven, vil den under alle omstændigheder være interesseret i at ansætte medarbejdere fra det firma, der ikke har opgaven længere. Men hvis virksomheden i forvejen har tilstrækkelig arbejdskraft, så nytter det ikke at tvangsoverføre flere til dette firma, for så vil virksomheden under alle omstændigheder være nødt til at afskedige medarbejderne – man kan allerhøjest ændre begrundelsen på fyringen fra ”virksomhedsoverdragelse” til ”arbejdsmangel””.

Personale og administration
28. november 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LINKS
Forslag til folketings­beslutning om ændring af lov om virksomheds­overdragelse