Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. november 2006 svaret Skatteministeriet i sagen om bekendtgørelser i relation til indkomstregisteret

Høringssvar til bekendtgørelser i relation til indkomstregisteret

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Høringssvar til bekendtgørelser i relation til indkomstregisteret.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har fået 7 bekendtgørelser til høring og har haft følgende bemærkninger:

  • DA har adgang til at indhente oplysninger i indkomstregistret indberettet af egne medlemsvirksomheder og anmoder om, at det også fremgår af bekendtgørelsen.
  • DA anmoder, om at få adgang til oplysninger om barselskoder for egne medlemmer.
  • Lov om et indkomstregister træder i kraft 1. januar 2008 for alle andre end de, der benytter Letløn. DA anmoder om, at det tydeliggøres, at muligheden står åben for alle, der måtte ønske det, blot de kan håndtere kravene til indberetningsformatet hos LetLøn.
  • Lønindeholdelser på grundlag af restancetrækkort er gældende for restancetrækkort, der udstedes fra og med 1. januar 2008 eller senere. DA opfordrer til, at man indarbejder samtlige restancetræk fra 1. januar 2008 i skattekortet eller indsætter en tidsfrist.
  • Det vil ikke i alle tilfælde være muligt for en virksomhed at opsplitte beløbene for feriegodtgørelse, opsparing til søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing på den anførte måde.
  • Af bekendtgørelsen fremgår det, at der skal oplyses om det aktuelle p-nummer for den lønperiode, hvor der har været arbejdet i den pågældende indberetningsperiode. Der skal løbende foregå en ændring i form af en krydsmarkering, såfremt en medarbejder har haft arbejde uden for virksomhedens CVR/P-nummer. DA anmoder om en anden mulighed.
  • Virksomheder med mange vikarer, assistenter og løsarbejdere vil få betydelige administrative byrde, hvis de løbende skal til- og afmelde medarbejderen.
  • DA forventer at rekvirering og administrationen af det ny eSkattekort bliver enkel og smidig, og at virksomheden opnår den besparelse, der iht. AMVAB-rapporten skal modsvare 32 % af de udgifter, der er ved indførelse af et indkomstregister.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
4. december 2006
LÆS MERE
Lov om et indkomstregister (eIndkomst)Lov om eIndkomstLov om eIndkomst vedtaget