NÅR UENIGHEDER BLIVER PENGE I BANKEN

Af Flemming Dreesen, ansættelsesretschef Dansk Arbejdsgiverforening

5000 kr. Så meget kostede det for nylig en virksomhed ikke at oplyse en medarbejder om arbejdspladsens nye navn i ansættelsesbeviset. Kun navnet var ændret - medarbejderens arbejdsopgaver var fuldstændig de samme som før. Dette er blot et af mange eksempler på de urimelige tilfælde, hvor arbejdsgiveren skal bøde for såkaldte ”mangelfulde” oplysninger i ansættelsesbeviser.

Folketingets arbejdsmarkedsudvalg skal på baggrund af et forslag fra Beskæftigelsesministeren i den kommende tid drøfte ændringer af de godtgørelser en arbejdsgiver skal betale en lønmodtager, som har modtaget et utilstrækkeligt ansættelsesbevis. Man kan med rette spørge, hvor svært kan det være for virksomheder at give ansatte et stykke papir?

Svaret er, at det ikke er særlig svært at give et stykke papir, men at det er næsten umuligt at udarbejde et papir der tager højde for alt i en ansættelse.

I dag kan den forsømmelige arbejdsgiver maksimalt komme til at udrede kontant godtgørelse på 26 ugers løn, hvis et ansættelsesbevis ikke er fyldestgørende. Niveauet er i dag almindeligvis 5-10.000 kr., som er skattefri for lønmodtageren. Ifølge regeringens forslag nedsættes det maksimale niveau til 13 uger samt et maksimum på 1000 kr. for bagateller. DA støtter en nedsættelse, for reglerne virker mod deres hensigt, og der rejses utallige krav om godtgørelse.

Loven pålægger virksomheden pligt til at oplyse den ansatte om 'alle væsentlige' vilkår for ansættelsen. Loven opremser en række vilkår, men er ikke udtømmende. Det er let at forestille sig tvister mellem parterne om, at dette eller hint mangler i beviset. ”Væsentlig” er jo elastik i metermål.

Der kan ikke tages højde for alle livets forhold via skriftlighed. Ingen ville jo drømme om, at man skal skrive, at den ansatte ikke må stjæle af kassen eller pjække.

Udredning af godtgørelser kan af den enkelte virksomhed opleves som en ”fortrydelsespille”. Når en medarbejder stopper, synes der ikke grænser for den usikkerhed vedkommende tilsyneladende har levet i - 10.000 kr. skattefrit dulmer tvivlen.

Samlet får man det indtryk, at lønmodtageren og fagforeningerne ved ansættelsen eller ved ændringer af vilkår under ansættelsen hellere foretrækker noget, der kan påstås at være misvisende, end at søge uklarheder eller uenigheder løst med det samme. Uenigheder eller påstået tvivl er jo penge i banken!

Derfor virker de nuværende regler om ansættelsesbevis ofte mod deres sigte, så de ikke bringer klarhed, men det omvendte.

Bragt i Børsen 7. december 2006