Psykisk arbejdsmiljø i top

Ny stor undersøgelse dokumenterer forbedret samspil mellem privatliv og arbejdsliv.

Lønmodtagere oplever i højere grad end tidligere, at arbejdsliv og privatliv påvirker hinanden på en positiv måde. Det fastslår en ny undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) om danskernes arbejdsmiljø i perioden 2000 – 2005. Undersøgelsen afdækker, at 9 pct. flere end i 2000 ser lysere på fremtidsmulighederne i deres arbejde, og at deres nærmeste leder yder dem mere støtte i arbejdet end tidligere.

32 pct. tilkendegiver, at de føler sig generede af støj på arbejdspladsen og er nødt til at tale højere for at føre en samtale.

Underdirektør Thomas Philbert Nielsen:

”Det er glædeligt, at undersøgelsen dokumenterer en positiv udvikling i det psykosociale arbejdsmiljø. Resultatet viser, at nærmeste leder støtter medarbejderen i en travl arbejdsdag. Det understreger, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar for forebyggelse af psykosociale arbejdsmiljøproblemer.

Samtidig er det et voksende problem, at støj gør det vanskeligere at tale sammen på arbejdspladsen. Det bekræfter, at arbejdsmarkedets parter har prioriteret rigtigt, da generende støj blev udpeget som et af de fire fokusområder i 2010-planen om forbedring af arbejdsmiljøet.”

Arbejdsmiljø
11. december 2006
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LINKS
Rapporten fra AMI