Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. december svaret Danmarks Statistik i sagen om forslag til nye danske standardgrupper baseret på DB07.

Høring vedrørende forslag til nye danske standardgrupperinger baseret på DB07

Danmarks Statistik har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til forslag til nye danske standardgrupperinger baseret på DB07.

Høringen sker i forlængelse af høringerne i april og juni 2006 om forslag til NACE Rev. 2, hvor DA afgav høringssvar.

DA har ikke ud fra statistikmæssige hensyn bemærkninger til forslaget.

DA skal dog i tilslutning hertil henlede opmærksomheden på, at det af regeringen nedsatte udvalg om et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem, det såkaldte AES-udvalg, netop i sine anbefalinger om et nyt tarifsystem har foreslået at tage udgangspunkt i den gældende DB03's 9-standardgruppering.

Det er, uanset de af Danmarks Statistik foreslåede ændringer til nye standardgrupperinger, DA's klare opfattelse, at det af AES-udvalget fremsatte forslag om 9 grupper som grundlag for opkrævningen af AES-bidrag, bør fastholdes. DA har gennem samtaler med Arbejdsskadestyrelsen forstået, at man derfra er enig heri.

DA skal på denne baggrund bede Danmarks Statistik overveje det eventuelt uhensigtsmæssige i at fremsætte forslag om en ny standardgruppering, der er principielt forskellig fra den gældende ordning, samtidig med et kommende lovforslag om en ny AES-tarif.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. december 2006
LÆS MERE
HøringsskrivelseBilag 1Bilag 2