Mæglingsforslag fremsat

Forligsmand Asbjørn Jensen har i dag fremsat mæglingsforslag for alle overenskomster på DA-området, der skal fornyes nu.

Mæglingsforslaget består primært af de forlig, overenskomstparterne har indgået. Det er ved denne overenskomstfornyelse lykkes at opnå enighed på 99 procent af området. Kun ca. en procent vil få forlænget overenskomsten gennem mæglingsforslagets bestemmelser.

Mæglingsforslaget skal nu til godkendelse hos lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der skal aflevere resultatet af afstemningerne til forligsmanden 30. april.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Der er tale om en overenskomstfornyelse med mange nyskabende elementer. Der er f.eks. indført et nyt element i kompetenceudviklingen, der vil give arbejdsgiverne og lønmodtagerne et godt grundlag for samvirket med regering og Folketing om at sikre, at den danske arbejdsstyrke kan møde udfordringerne fra globaliseringen offensivt.

Der er også gode takter i de familie- og ligestillingstiltag, der ligger i overenskomsterne. Der er for første gang reserveret løn under forældreorlov til fædre, og der er indført ekstra pensionsopsparing til mødre på barselorlov.

Endelig har vi fået afsluttet opbygningen af det gigantiske pensionsprojekt, der blev påbegyndt for 16 år siden. I løbet af denne periode kommer vi op på 12 procent, som sammen med folkepensionen og ATP giver et enestående økonomisk grundlag for fremtidens pensionister.”

Personale og administration
6. april 2007
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
Mæglingsforslaget fra forligsmanden