Politikerne må gøre arbejdet om

Efter Højesterets dom står det klart, at reglerne for deling af barselsorloven mellem mor og far er rystende uklare og så belastende for virksomhederne, at politikerne må gøre arbejdet om, mener DA.

Højesteret har nu afsagt dom i den principielle sag om en medarbejders ret til at dele barselsorloven med sin ægtefælle, således at han holdt barselorlov mandag og tirsdag, mens ægtefællen holdt barselorlov onsdag, torsdag og fredag.

Det har Højesteret nu sagt, at medarbejdere har ret til, og dermed omstødes Landsrettens dom fra september 2005. Men det var en meget uenig højesteret: Fire af Højesterets dommere fandt, at virksomheden måtte tåle, at den ansatte selv valgte, hvilke dage han ville holde fri, mens tre dommere fandt, at det var for vidtgående og herunder, at lovgrundlaget var for usikkert til en sådan fortolkning.

Selve sagen stammer fra 2003 og handler om, hvor vidtgående forældrenes ensidige ret er til at fordele barselsorloven imellem sig. Der er ingen tvivl om, at orloven kan deles efter forældrenes valg, men det har været omstridt, om det også betød, at man uden aftale med virksomheden kunne udvælge de dage, man helst ville arbejde.

Virksomheden afslog farens anmodning med henvisning til, at der ikke driftsmæssigt var mulighed for at tilbyde en sådan ordning, da det blandt andet ikke ville være muligt at finde kvalificeret erstatningsarbejdskraft til at vikariere to dage om ugen. Det afslag har Højesteret nu underkendt.

Konsulent Lise Bardenfleth:

”Virksomhederne står nu tilbage med rystende uklare regler, og særligt mindre virksomheder kan risikere meget store omkostninger ved at have mænd eller kvinder ansat i den fødedygtige alder.

Vi indførte for tre år siden en barselsfond, der skal afdække virksomhedernes omkostninger ved barsel, så det ikke bliver en belastning at ansætte medarbejdere i den fødedygtige alder. Hele den proces er slået mange skridt tilbage med den nye dom.

Dommen tager alene stilling til den konkrete sag, men siger ikke noget om, hvor grænsen for medarbejdernes ensidige ret begynder eller slutter. Dette må lovgiverne tage stilling til. Kan en skolelærer f.eks. beslutte sig for at holde barselorlov på de dage, hvor skemaet viser, han har flest timer?

Dommen tilsidesætter virksomhedernes mulighed for at opretholde en fornuftig drift og efterlader dem med så uklare regler, at politikerne ganske enkelt må i arbejdstøjet igen”.

Personale og administration
7. maj 2007
KONTAKT