Familier og virksomheder finder balancen

Familie- og Arbejdslivskommissionen leverer både konstruktive anbefalinger og vildskud.

Familie- og Arbejdslivskommission har i dag afleveret 31 konkrete anbefalinger, der skal skabe en bedre balance mellem familie- og arbejdslivet.

Kommissionen forslår blandt andet:

  • At lukkedage på almindelige hverdage i daginstitutionerne afskaffes
  • At der bør være mere fleksible åbningstider i offentlige og private servicetilbud
  • At arbejdsmarkedets parter bør aftale frihed med løn i flere dage i forbindelse med børns sygdom
  • At balancen mellem familie- og arbejdsliv bør gøres til en obligatorisk del af den lovpligtige indsats for et bedre arbejdsmiljø
  • At der bør skabes bedre betingelser for, at mænd kan tage barselorlov
  • At det bør gøres nemmere at spare op i nogle perioder af livet, så man kan holde fri i andre
  • At der bør skabes bedre betingelser for skifte mellem fuldtids- og deltidsbeskæftigelse

Vicedirektør Povl-Christian Jensen udtaler:

Balancen mellem familie- og arbejdsliv har det godt på de danske arbejdspladser – og meget bedre, end Kommissionen fremstiller det. Virksomhederne og medarbejderne har via overenskomstaftalerne fået meget frie rammer til at aftale, hvordan, hvornår, og hvor meget, der skal arbejdes – til gavn for blandt andre børnefamilierne. Der i dag f.eks. ret til barns første sygedag og fem årlige omsorgsdage.

Hvis den positive udvikling skal fastholdes, uden at vi reducerer arbejdsudbuddet eller skaber snærende bånd mellem medarbejderne og den enkelte virksomhed, er det afgørende, at politikerne respekterer den fleksible danske arbejdsmarkedsmodel. Det er også budskabet fra Familie- og Arbejdslivskommissionen, der lægger op til en klar arbejdsdeling: Virksomheder og medarbejdere finder løsninger, rammerne for familie- og arbejdsliv udvikles i overenskomstaftaler, og politikerne sørger for, at den offentlige service følger med tiden. Det er der brug for, og derfor støtter vi også forslaget om afskaffelse af lukkedage og mere fleksible åbningstider.

I den nuværende økonomiske situation er det altafgørende, at vi ikke reducerer arbejdsudbuddet. En række af kommissionens forslag – som indførelse af tidsbank og mere frihed med løn under børns sygdom – er forslag, der kan gøre mere skade end gavn, hvis det bliver gennemført via lovregulering. Det er områder, som arbejdsmarkedets parter allerede tager hånd om.

På samme måde er det et vildskud, når Kommissionen vil gøre det obligatorisk for virksomhederne at blande sig i medarbejdernes familieliv. Familier og virksomheder finder balancen selv.

Arbejdsmarked
9. maj 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
LINKS
Familie- og arbejdslivs-kommissionens rapport