Starthjælp giver bedre integration

Indvandrere er kommet hurtigere i job efter indførelsen af starthjælpen

Nye tal fra AKF viser, at integrationsindsatsen er blevet bedre de seneste år. Især er indvandrere kommet hurtigere i job efter, at starthjælpen blev indført.

Konsulent Carina Høgsted:

”Resultaterne underbygger vores egne beregninger, som viser en markant hurtigere beskæftigelse af indvandrere efter indførelsen af starthjælpen.

Andre faktorer end starthjælp kan også spille ind, som bedre konjunkturer, en anderledes sammensætning af indvandrere, og at kommunerne er blevet bedre til at få indvandrere i arbejde. Men tallene viser en så markant fremgang netop fra det tidspunkt, hvor starthjælpen blev indført, at der ikke kan være tvivl om effekten.

Når vi igen ser et resultat, der viser en klar forbedring umiddelbart efter starthjælpens indførelse, styrker det vores opfattelse af, at starthjælpen virker og har fået flere indvandrere i job.”

Arbejdsmarked
15. juni 2007
KONTAKT