Udspil om familiepolitik afspejler et fleksibelt arbejdsmarked

Kommunerne skal tage udgangspunkt i medarbejderne og virksomhedernes behov, mener DA

Regeringen har i dag fremlagt deres familiepolitiske udspil med 28 forslag. De enkelte forslag spænder vidt fra sikring af, at daginstitutionen ikke holder lukket, når far eller mor skal på arbejde til lettere kontakt til det offentlige.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Regeringens udspil afspejler, at arbejdsmarkedet bliver stadig mere fleksibelt for både den enkelte medarbejder og den enkelte virksomhed.

Udspillet bygger på den forudsætning, at et moderne familievenligt arbejdsmarked og samfund er et fælles ansvar for de ansatte, virksomhederne og myndighederne. Det er en tilgang, vi er fuldstændig enige i.

Arbejdsgiverne påtager sig gerne deres del af opgaven. Et blik på udviklingen i overenskomsterne over de seneste 20 år viser, at arbejdsmarkedets parter har leveret varen. Der er ingen grund til at tro, at medarbejderne og virksomhederne ikke også fremover kan udvikle rammerne for et godt familieliv i et konkurrencedygtigt samfund.

Et meget konkret forslag er, at kommunerne skal afskaffe lukkedage på almindelige arbejdsdage. Det er et godt skridt i den rigtige retning. Man kan undre sig over, at det skal være nødvendigt med et sådant forslag, men den seneste opgørelse fra daginstitutionerne viser, at kommunerne både har dikteret flere lukkedage og kortere åbningstid. Det er helt uforeneligt med et fleksibelt, familievenligt arbejdsmarked. Vi havde derfor gerne set en stærkere markering af, at kommunernes opgave er at levere den service, som medarbejderne og virksomhedernes har brug for”.

Personale og administration
5. september 2007
KONTAKT