LønStatistik 100 år

Den 5. oktober 2007 fejrede DA’s LønStatistik 100 år. Den dag var det nemlig præcis 100 år siden, at en enig hovedbestyrelse vedtog at oprette en afdeling i DA til indsamling af lønstatistiske oplysninger.

Beslutningen om at fremstille lønstatistik kom efter en periode med højkonjunktur og vækst, som fulgtes af gentagne og ofte langvarige strejker på arbejdsmarkedet.

Begrundelsen for at oprette en lønstatistik blev beskrevet således i DA’s medlemsblad Arbejdsgiveren: ”Konflikt er bleven paabegyndt og fortsat i lange Tider paa Grundlag af Arbejdernes forkerte opfattelse af de virkelige Lønforhold i Faget”.

Datidens arbejdsgivere havde således blik for, at uro og strejker kunne undgås, hvis lønmodtageres fejlopfattelser af lønningerne på arbejdspladserne kunne mindskes.

Også i dag spiller DA’s LønStatistik en vigtig rolle i at kaste lys over ”prisen på arbejde” i Danmark. Statistikken benyttes foruden af virksomheder og lønmodtagere af bl.a. arbejdsmarkedsorganisationerne, ministerier og Danmarks Statistik.

I de forløbne 100 år er DA’s statistik blevet udvidet til at bestå af en vifte af forskellige statistikprodukter. Blandt andet DA’s FraværsStatistik, International LønStatistik samt PersonaleomsætningsStatistik.

I ”Læs mere”-boksen til højre kan du læse om DA’s LønStatistik igennem 100 år.

KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
Chefkonsulent
Lotte Katrine Ravn
33 38 94 80
lkr@da.dk
Publiceret:
5. oktober 2007
LÆS MERE
Jubilæumspjece (pdf)Arbejderes timeløn i 100 år (excel)Arbejdsomko­st-ninger 2006 (excel)Mennesker i tal og tabeller (Kronik Berlingske Tidende)
LINKS
Nils Bernsteins tale ved 100 års jubilæet