ArbejdsMarkedsRapport 2007: Mangel på arbejdskraft

Rapporten [PDF]

Indhold

Sammenfatning [PDF]

Kap. 1: Mangel på arbejdskraft [PDF]

Kap. 2: Ledig arbejdskraft i Danmark [PDF]

Kap. 3: Aktivering og den aktive indsats [PDF]

Kap. 4: Langsigtede udfordringer [PDF]

Kap. 5: Mulige løsninger [PDF]

Kap. 6: Tal og diagrammer [PDF]

Litteraturliste [PDF]

Resumé

Den måske største udfordring for det danske samfund er at takle den stigende mangel på arbejdskraft. Alt peger på, at den udfordring kun bliver større i de kommende årtier.

En stor og velkvalificeret arbejdsstyrke er forudsætningen for, at den private beskæftigelse kan stige og sikre grund-laget for velfærdssamfundet. Manglen på arbejdskraft er derfor en folkesag, som alle borgere i samfundet bliver påvirket af.

Arbejdsmarkedsrapport 2007 handler om både den nuværende mangel på arbejdskraft og den langsigtede udfordring med at øge beskæftigelsen, så finansieringen af velfærdssamfundet hænger sammen på langt sigt.

Nogle typer uddannelseskvalifikationer er der en akut mangel på i Danmark, som kun kan løses ved at rekruttere flere medarbejdere i udlandet. Andre ledige job bliver ikke besat, selvom der er mange ledige, som burde kunne overtage disse job. Arbejdsmarkedsrapport 2007 analyserer her udbuddet af arbejdskraft og indsatsen for at bringe ledige i arbejde.

Dansk Arbejdsgiverforening håber, at rapporten vil inspirere og kvalificere debatten om manglen på arbejdskraft og grundlaget for fremtidens velfærd.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
4. december 2007