Vejen frem er en dansk uddannelse

Nye tal fra Integrationsministeriet viser, at dansk uddannelse giver indvandrere høj erhvervsfrekvens

Integrationsministeriets publikation ”Tal og Fakta”, der sætter tal på, hvordan det går med integrationen er i dag offentliggjort for 2007. Publikationen viser, at indvandrere og efterkommere, der tager en dansk kompetencegivende uddannelse har en erhvervsfrekvens, der er tæt på eller lige så høj som danskernes.

En dansk uddannelse er også med til at reducere overledigheden ganske kraftigt.

”Tal og Fakta” viser, at der stadig er 93.000 indvandrere og efterkommere i den arbejdsdygtige alder, der står uden for arbejdsstyrken.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Tallene afliver myten om, at uddannelse ikke kan betale sig. Det er et ekstremt vigtigt budskab for integrationen at få slået fast.

Men tallene viser også, at grundstenen til succesrig integration skal lægges i folkeskolen. Alt for mange med indvandrerbaggrund forlader folkeskolen uden at have kompetencer til at kunne fortsætte i uddannelsessystemet, som det fremgår af Pisa-undersøgelserne.

For de unge handler integration derfor først og fremmest om folkeskolen. Den alt for lave erhvervsdeltagelse for de voksne må i højere grad løses gennem arbejdsmarkedsnære aktiviteter og sprogundervisning, der kan gøre dem parate til at besætte nogle af de mange ledige job.”

Arbejdsmarked
13. december 2007
KONTAKT
LINKS
Tal og fakta