Dansk konfliktpraksis er forenelig med EU

EF-Domstolen begrænser konfliktadgangen i forhold til udstationerede medarbejdere i Sverige, men begrænsningen påvirker ikke praksis i Danmark.

EF-Domstolen har i dag afsagt dom i den såkaldte Laval-sag fra Sverige.

Sagen handler om, hvorvidt de svenske fagforeninger lovligt kunne iværksætte konflikt for at opnå en overenskomst med et lettisk selskab, der skulle renovere en skole.

I den konkrete sag siger Domstolen, at de svenske fagforeninger gik for vidt, og at deres konflikt er uforenelig med fællesskabsretten.

Når Domstolen når frem til denne konklusion, bygger det på en række konkrete forhold, svensk lovgivning og svensk arbejdsret. Herunder spiller det en vigtig rolle, at de svenske fagforeninger afkrævede det lettiske firma en meget dyrere overenskomst, end de overenskomster, der generelt er gældende i den svenske byggesektor.

De danske fagforeninger har normalt i lignende situationer krævet, at udenlandske virksomheder tiltrådte de generelle overenskomster, og derfor vil dansk praksis efter alt at dømme ikke være i strid med fællesskabsretten.

DA og LO indgik i 1992 en aftale, der gør det muligt for udenlandske virksomheder at opnå den generelle danske overenskomst alene ved at indmelde sig i en eksisterende arbejdsgiverforening – også selv om en konflikt er trådt i kraft.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”EF-Domstolen går meget tæt på den frie adgang til at etablere konflikt. Men det er tilfredsstillende at se Domstolen anerkender parternes rolle som en grundlæggende rettighed, der selvfølgelig skal vejes op mod retten til at drive virksomhed på tværs af grænserne. Domstolen ligger således på linje med sine tidligere afgørelser.

Det er ikke overraskende, at Domstolen underkender svensk lovgivning, der forskelsbehandler udenlandske virksomheder.

Domstolen stiller skarpe krav til, hvordan parterne kan bruge kollektive kampskridt over for virksomheder med udstationerede medarbejdere.

Men det er krav, der matcher den typiske måde, som konflikter af den art har været håndteret på her i landet af arbejdsmarkedets parter og Arbejdsretten.

Dommen slår fast, at et udenlandsk firma skal have mulighed for at arbejde på de sædvanlige vilkår i landet. Det har vi i Danmark ingen problemer med. Det har været et princip i både partsaftaler og de politiske forlig, der har reguleret brugen af udenlandsk arbejdskraft, og som Arbejdsretten påser overholdt i sin praksis.

Det er nu op til fagbevægelsen at påse, at man kun kræver kollektive overenskomster, herunder lønniveau i overensstemmelse med de danske overenskomster og ikke mere.”

Personale og administration
18. december 2007
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
PressemeddelelseDom af 18. december 2007