Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. maj 2008 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø (gennemførelse af visse dele af anerkendelsesdirektivet m.v.)

Høringssvaret i PDF.

Dansk Arbejdsgiverforening har følgende bemærkninger til det udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (gennemførelse af visse dele af anerkendelsesdirektivet m.v.), som Beskæftigelsesministeriet sendte i høring den 21. april 2008.

DA støtter overordnet set sigtet med lovforslaget.

DA finder imidlertid den vidtgående bemyndigelse til beskæftigelsesministeren, der lægges op til, betænkelig samtidig med, at det er DA’s opfattelse, at den foreslåede udmøntning af lovforslaget vil være i strid med EU-retten.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
Publiceret:
8. maj 2008