Svenskere og tyskere tænder på sundhedssektoren

Men der er brug for langt flere kvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Et stigende antal sosu-assistenter, sosu-hjælpere og sygeplejersker fra Sverige og Tyskland søger til Danmark for at få job. Det afspejles i det stigende antal vurderinger af udenlandske uddannelser, som CIRIUS foretager sammen med en lang række myndigheder.

I 2007 udstedte CIRIUS i alt 1.417 vurderinger. 77.2 pct. blev givet med henblik på jobsøgning. Der har især været en stigning i vurderinger af uddannelser fra Sverige og Tyskland. Antallet af vurderinger er steget inden for alle faglige hovedgrupper, men især inden for sundhedsområdet, som i 2007 udgør næsten en fjerdedel af vurderingerne.

CIRIUS har fokus på at have en hurtigere service overfor personer, der søger beskæftigelse på et greencard eller inden for sosu-området.

Andelen af vurderinger af uddannelser fra lande, hvorfra Danmark tidligere har modtaget mange flygtninge, fortsætter med at falde. Tilsammen udgjorde uddannelser fra Irak, Iran, det tidligere Jugoslavien, Somalia og Afghanistan 10,2 pct. mod 12.6 pct. i 2006.

Inden for de lovregulerede erhverv har der været en stigning på ikke mindre end 70 pct. fra 2006 til 2007. I de lovregulerede erhverv har der især været en stor tilgang af gaffeltruckførere og sygeplejersker. Afgørelserne har primært været afgivet til svenskere og tyskere.

Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er overordentligt positivt, at et stigende antal kvalificerede udenlandske medarbejdere vælger Danmark som arbejdsland.

Tallene er også meget interessante i lyset af de netop overståede offentlige overenskomstforhandlinger, hvor der var meget fokus på image eller mangel på samme. Det kan i den sammenhæng konstateres, at sundhedspersonale fra udlandet åbenbart ser sektoren som et attraktivt sted at arbejde.

Udviklingen giver samtidig stof til eftertanke.

For skal Danmark lykkes på sigt, skal vi være langt bedre til at tiltrække flere og være i stand til at fastholde de nye kvalificerede medarbejdere. Men det kræver, at vi bliver endnu bedre til hurtigt at få afklaret kompetencerne hos dem, som kommer til landet. Nye flygtninge, der kommer til Danmark, bør eksempelvis have deres medbragte kompetencer vurderet som en obligatorisk del af integrationsprogrammet.”

Arbejdsmarked
29. juni 2008
LINKS
CIRIUS beretning 2007