Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. juni 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

DA er blevet anmodet om bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, j. nr. 101.209.021. DA henviser til høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

DA vil henstille til ministeriet, at det fremover udsender høringer med en længere frist for indsendelse af høringssvar end én uge.

KONTAKT
Publiceret:
1. juli 2008