Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. juni 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

DA er blevet anmodet om bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, j. nr. 101.209.021. DA henviser til høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

DA vil henstille til ministeriet, at det fremover udsender høringer med en længere frist for indsendelse af høringssvar end én uge.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
1. juli 2008