EF-Domstolen på ryggen af en tiger

EF-Domstolen har i dag slået fast, at EU-lovgivningens beskyttelse mod ikke-forskelsbehandling på grund af handicap også gælder for en pårørende.

Den konkrete sag vedrørte en engelsk sag, hvor en mor har anlagt sag mod sin arbejdsgiver på grund af forskelsbehandling grundet hendes handicappede barn.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Nu må politikerne vågne op og vurdere, om de faktisk ønsker, at en tiger med sin rytter skal løbe helt løst omkring.

Et østerlandsk ordsprog omhandler det indlysende ukloge i at ride på ryggen af en tiger. En tiger er, hvad de europæiske politikere har sluppet løs med direktiverne om ikke-diskrimination, og som EF-Domstolen rider på.

Ingen skal diskrimineres. Dette er et rigtigt og sundt princip og en integreret del af ethvert demokratisk samfund. Men forskelsbehandling er ligeledes et vigtigt princip – herunder skal forskelsbehandling jo netop hjælpe de svage. De to principper vil derfor ofte være på kollisionskurs, og grænser må drages.

Umiddelbart må EF-Domstolens afgørelse vurderes at kunne anføres at indeholde et generelt princip, der gælder alle pårørende, som er dækket af det bagvedliggende direktiv, der vedrører religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Uanset hvilken fortolkning man måtte kunne anlægge af EF-Domstolens afgørelse, er døren nu på vid gab for allehånde søgsmål mod arbejdsgivere.”

Personale og administration
17. juli 2008
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk