Dokumentation for bødeeffekt mangler

Der er intet belæg for, at bødesanktioner formindsker antallet af alvorlige arbejdsulykker.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har i dag sendt et lovforslag i høring, hvor arbejdsgivere idømmes en fordobling af nuværende bødeniveau, når en overtrædelse af arbejdsmiljøet har ført til alvorlig personskade eller død.

Chefkonsulent Torben A. Sørensen:

”En alvorlig og grov overtrædelse af arbejdsmiljø skal medføre en skrap sanktion. Ingen tvivl om det. Virksomhederne har en åbenlys interesse i at sikre optimale sikkerholdsforhold på arbejdspladsen. Men det er ikke dokumenteret, at en forhøjelse af bødeniveauet vil føre til færre ulykker. Den effekt har vi ikke set ind til nu, og derfor vil en fordobling af bødeniveauet være et tomt slag i luften.

Forslaget er en alvorlig skærpelse af den nuværende lovgivning på området og uden dokumentation af en reel effekt fremstår det mest af alt som en politisk markering.”

Arbejdsmiljø
16. september 2008
KONTAKT
LINKS
Beskæftigelses­ministeriets høringsanmodning