Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. august 2008 svaret Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar på udspil om ”En fælles og tryg fremtid”

DA har modtaget høring om udspillet ”En fælles og tryg fremtid – forslag til en handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

DA bakker op om regeringens betragtninger om, at der er behov for klarere kommunikation til unge og i princippet alle i den erhvervsaktive alder, så det står klart, at:

  • Integration med succes sker på jobbet – og virksomhederne er åbne over for alle med den rette motivation og kvalifikationer, både når virksomheder møder jobansøgere og praktikpladssøgende
  • Uddannelse er en sikker vej for både indvandrere, efterkommere og danskere til en senere karriere på arbejdsmarkedet

DA vil samtidig understrege vigtigheden af, at netop undervisning og vejledning til skolesøgende børn og unge baseres på viden, der tager udgangspunkt i en aktuel viden om beskæftigelsesmuligheder og arbejdsmarkedet.

Det er også afgørende, at kommuner lærer af egne resultater både i relation til unge i uddannelsessystemet og resultaterne af beskæftigelsesindsatsen og ikke skærmer indvandrere og efterkommere fra arbejdsmarkedet. Kommuner skal i dette arbejde blive bedre til at lære af de kommuner, der har gode erfaringer.

KONTAKT
Publiceret:
23. september 2008