Uddannelse betaler sig for indvandrere

Ny kortlægning af indvandrers uddannelsesmønstre viser samtidig, at der er grund til bekymring, mener DA.

Rockwool Fondens Forskningsenhed dokumenterer i en undersøgelse, der er offentliggjort i dag, at det går den rigtige vej med andelen af unge indvandrere og efterkommere, der tager en kompetencegivende uddannelse. Men der er fortsat forskel på, i hvor høj grad danskere og indvandrere og efterkommere uddanner sig.

Det er der to forklaringer på:

  • Indvandrere og efterkommere forlader folkeskolen med markant dårligere færdigheder
  • Indvandrere og efterkommere vægter uddannelse højt, men mener, at der er mere prestige i en videregående uddannelse end en erhvervsfaglig uddannelse

Undersøgelsen slår fast, at indvandrere og efterkommere har god grund til at tage en dansk uddannelse. De tjener stort set lige så meget som danskere, når der sammenlignes for personer med samme køn, alder og erhvervserfaring.

Konsulent Berit Toft Fihl:

”Undersøgelsen understreger, at gode resultater i folkeskolen er afgørende for den videre uddannelse, og for hvilket job man får.

Frem mod 2040 vil efterkommerne udgøre en stadig større del af virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet antallet af efterkommere vil stige med 88.000 personer.

Undersøgelsen viser, at det kan betale sig økonomisk at tage en uddannelse både for danskere og personer med indvandrerbaggrund. Der skal derfor satses målrettet på, at flere efterkommere forlader folkeskolen med tilstrækkelige færdigheder til at tage en senere uddannelse. Ligesom der skal gøres en ekstra indsats for, at flere kommer ind på f.eks. erhvervsgrunduddannelserne.”

Uddannelse
11. november 2008
KONTAKT
LINKS
Link til Rockwool Fondens kortlægning af indvandrerne og det danske uddannel­sessystem