Hillerød Kommune skal passe børnene

Fuldstændigt uacceptabelt at kommunerne ikke leverer en aftalt service

Hvis der er for mange syge pædagoger, sender Hillerød Kommune forældre og børn hjem, for selv at stå for pasningen. I nødstilfælde vil man afvise børn ved døren.

Initiativet er et led i en besparelse, som blandt andet skyldes, at kommunen ikke har solgt så mange grunde, som den regnede med.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Det er kommunernes ansvar at levere børnepasning til kommunens indbyggere. I Hillerød har kommunen besluttet at løbe fra sit ansvar, ved at føre en uanstændig og uacceptabel politik, hvor man tvinger virksomheder og forældre til at løse de opgaver, som kommunen allerede har taget betaling for. Det er dybt utilfredsstillende og vil have skadelige konsekvenser for virksomhederne.

At kommunerne har svært ved at nedbringe sit ekstremt høje sygefravær blandt medarbejderne er desværre ikke nyt. Det kan dog ikke være forældrenes og virksomhedernes problem, at kommunerne ikke formår at styrke deres fokus på ledelse for at nedbringe sygefraværet. Man kan ikke på den måde tørre ansvaret af på forældre og virksomheder.

På det private arbejdsmarked har virksomheder og medarbejdere i et tæt samarbejde skabt en udstrakt grad af fleksibilitet i dagligdagen. Kommunerne skal ikke nasse på de landvindinger, ved at indføre lukkedage eller sende børn hjem på grund af sygdom, bare fordi kommunerne selv har svært ved at løse sin del af opgaven. Kommunerne skal levere en ordentlig service. Virksomhederne og medarbejderne har krav på, at opgaven løses.

Arbejdsmarked
26. november 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Resonans artikel om Hillerød Kommunes praksis