Slut med ”stop-go” for voksenlærlinge

Der er nu fundet en politisk løsning, der gør voksenlærlingeordningen permanent

Der er i dag indgået en politisk aftale om at gøre voksenlærlingeordningen til en ret for virksomhederne, når betingelserne for tilskud er opfyldt.

Ordningen med løntilskud målrettes ufaglærte. Aldersgrænsen på 25 år fastholdes. Samtidig nedsættes tilskudssatsen med 5 kr. pr time til 30 kr. og tilskudsperioden med 1/2 år til 2 år.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er glædeligt, at voksenlærlingeordningen nu gøres til en ret, så virksomhederne slipper for den nuværende vilkårlighed i ordningens administration.

Det er ligeledes glædeligt, at politikerne har fastholdt en aldersgrænse på 25 år og en ordning, der retter sig mod at uddanne flere på områder med mangel på arbejdskraft.

Det er derimod ikke logisk at afskære beskæftigede, f.eks. med en kort erhvervsuddannelse, fra en tilskyndelse til at løfte sig faglig ved at tage en bredere uddannelse.”

Arbejdsmarked
11. december 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk