vigtigt at ledige aktivt søger job

Krav om mere aktiv rådighedskontrol i a-kasserne efter ministeren har droppet vejledning, mener DA

Beskæftigelsesministeren har i dag droppet vejledningen til a-kasserne, der sagde, at a-kasserne ikke behøver at kontrollere rådigheden hos ledige, der har søgt fire job om ugen.

I stedet er direktoratet blevet bedt om at komme med nye retningslinjer for a-kassernes rådighedskontrol inden for en måned.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Der har været mange misforståelser om ministerens vejledning. Nu har ministeren valgt at skære igennem og trække vejledningen tilbage. Det er forståeligt, men det ændrer ikke ved, at både lønmodtagere, arbejdsgivere og samfundet som helhed har en stærk interesse i, at alle ledige er ivrige efter at finde ny beskæftigelse. Jo mere dynamisk et arbejdsmarked vi har, jo lettere klarer vi konjunkturmodvinden, og jo mere får vi ud af opsvinget, når den tid kommer.

Derfor forventer vi, at beskæftigelsesministeren inddrager både lønmodtagere og arbejdsgivere til at drøfte, hvordan vi kan sikre, at rådighedskravene efterleves i praksis. Målsætningen er en vejledning, der matcher virkelighedens verden i virksomhederne, og som får a-kasserne til at bruge kræfterne, hvor de reelle problemer findes.

Vi må ikke glemme at baggrunden for den nu droppede vejledning til a-kasserne var, at rigsrevisionen påpegede, at a-kasserne havde alt for ringe kontrol af rådighedsreglerne”.

Arbejdsmarked
12. december 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk