Indberetning til DA’s statistikker

Information om indberetning af løn- og personaleoplysninger til DA’s statistikker findes på indberetning.da.dk.

Her finder du vejledning til indberetning til Struktur- og KonjunkturStatistikken, Akkord- og Tidløn, Øvrige Arbejdsomkostninger (OC), FraværsStatistik og UlykkesStatistik. Vejledningerne indeholder forklaringer til de forskellige indberetningsfelter (IP og IL typer).

På siden finder du også en beskrivelse af arbejdsfunktions-nomenklaturen DISCO.

KONTAKT
Statistisk konsulent
Birgitte Kongsted Bjørk
33 38 93 63
bkb@da.dk
Publiceret:
24. marts 2009
LINKS
indberetn­ing.da.dk