Førtidspension og fleksjob, juni 2009

Rapporten i PDF-format

Indhold

  • Førtidspension
  • Fleksjob
  • Appendiks 1 – Kommunernes rammevilkår
  • Appendiks 2 – Datagrundlag
  • Litteraturliste

Resumé

Siden fleksjobordningen blev indført i 1998 er antallet af personer, der er på offentlig ydelse eller i beskæftigelse med offentligt tilskud, vokset. Fleksjobbere og førtidspensionister udgør nu over 300.000 personer.

De seneste år er antallet af unge, der tilkendes førtidspension steget. Samtidig er det nu hver anden førtidspension, der tilkendes på grund af en psykisk lidelse.

I fleksjobordningen får mere end hver tredje højere løn end i tidligere ordinær beskæftigelse. Et par tusinde har et bijob ved siden af fleksjobbet.

Både på førtidspensionsområdet og fleksjobområdet sker der mange fejl i sagsbehandlingen omkring tilkendelser og revurdering. Op mod 50 pc. af tilkendelserne er behæftet med fejl. I mange sager er der usikkerhed, om arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat.

KONTAKT
Publiceret:
25. juni 2009