Nye redskaber skal få flere unge i gang

Kommunerne får nye og friere rammer til at sikre at unge under 18 år ikke dalrer rundt

Regeringen har i dag fremlagt en plan for, hvordan unge på 15-17 år, der ikke er i gang med uddannelse kommer i gang.
Regeringens veje til at få flere unge i gang er i overskriftform:

  • Kommunerne skal holde snor i de unge til de er godt i gang med en ungdomsuddannelse
  • Det skal afklares hvilke uddannelser, der unge har forudsætninger for at gennemføre
  • Bedre hånd om svage unge, med tilbud som f.eks. virksomhedspraktik
  • Børnefamilieydelse omlægges til en ungeydelse
  • Mindre bureaukratiske rammer for kommunernes vejledning

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Kommunerne får nu bedre redskaber, der kan medvirke til at unge, der ikke er i uddannelse, bliver samlet op.
Folkeskolen og forældrene svigter for mange unge, der går ud af skolen uden forudsætninger for at kunne komme videre med en uddannelse. Det, regeringen i dag har præsenteret, er en række værktøjer til at holde fast i de unge.
Det er positivt, at regeringen bevæger sig i retning af de tanker som DA og LO har lanceret i løbet af året. Det er vores forventning, at regeringen inddrager arbejdsmarkedets parter i den videre drøftelse af ungeindsatsen om for 15-17-årige, således at staten, kommunerne, lønmodtagerne og arbejdsgiverne i fællesskab kan sikre, at flere unge afslutter en erhvervsuddannelse i fremtiden.
Det vigtigt at vi også får set på de unge, der er over 17 år, og at der også for dem gennemføres lige så målrettede initiativer, der kan få dem i gang med en uddannelse.

I dag dropper mange unge ud af erhvervsuddannelserne, pga. af manglende forudsætninger. Det er derfor positivt, at regeringen lægger op til, at unge forud for erhvervsuddannelsen bliver kompetenceafklarede. Det er i den forbindelse væsentligt, at erhvervsskolerne inddrages i kompetencevurderingen, således at unge med mangelfulde forudsætninger får de rigtige uddannelsestilbud.”

Uddannelse
7. oktober 2009
KONTAKT