For lidt fokus på det lange sigt i ny aftale

God start på at få flere unge i gang med en uddannelse og skabe bedre erhvervsuddannelser, men det for lidt vægt på det globale perspektiv

Den brede politiske aftale om anvendelsen af globaliseringsmidlerne indeholder en meget omfattende pakke, der skal sikre at flere unge kommer i gang med en uddannelse og flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Chefkonsulent Simon Neergaard Holm:

”Der er mange gode takter i aftalen, der forpligter til at sikre, at de unge kommer i gang med en uddannelse. Det er et stærkt initiativ at give kommunerne og erhvervsskolerne en nøglerolle i at sikre at de unge er uddannelsesparate, når de skal i gang med en erhvervsuddannelse.

Det er også fint, at aftalen lægger op til væsentlige forbedringer af erhvervsuddannelserne både i forhold til de svage og de stærke elever.

Men når man ser på fordelingen af midlerne, så er der for lidt fokus på fremtiden og for meget fokus på den korte bane. Der er for meget krisepakke og for lidt globaliseringspakke over aftalen. Dermed kan aftalen i forhold til at skabe vækst og sikre erhvervsuddannelsernes position i en global verden kun betragtes som et første skridt.”

Uddannelse
5. november 2009
KONTAKT