LO og DA har indgået rammeaftale forud for overenskomstforhandlingerne i foråret 2010

LO og DA har i lighed med tidligere overenskomstfornyelser indgået en rammeaftale forud for det decentrale forhandlingsforløb. Aftalen omfatter omkring 600.000 lønmodtagere og skal give de bedst mulige rammer for overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked til foråret. Aftalen betyder bl.a., at overenskomsterne på LO-DA området ikke behøver at blive opsagt nu.

Personale og administration
12. november 2009
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk