OECD: Danmark står svagt på uddannelsesområdet

Danske unge klarer sig dårligt på uddannelsesområdet i forhold til de midler, der bruges

OECD har i dag offentliggjort en analyse, Jobs for Youth, af de udfordringer Danmark står overfor i forhold til at sikre job og uddannelse til unge. OECD har følgende konklusioner:

  • Skuffende PISA resultater. OECD konkluderer, at mange danske unge afslutter folkeskolen med svage forudsætninger for videre uddannelse, og at Danmark, givet de mange midler som anvendes på uddannelse, burde klare sig bedre.
  • OECD konkluderer, at udviklingen mod at anvende flere tests i folkeskolen er positiv, men at Danmarks tilbageholdenhed i forhold til at formidle resultater kan svække incitamenterne til forbedringer.
  • Der er ikke er konsekvenser for skoler, som performer dårligt.
  • OECD peger ligeledes på et markant frafald fra ungdomsuddannelserne – og på et sammenfald mellem dårlige forudsætninger fra folkeskole og det høje frafald.
  • OECD peger på, at Danmark har de ældste studerende, og at unge kommer for sent ud på arbejdsmarkedet.

Henrik Bach Mortensen:

”Danmark har, sammenlignet med øvrige OECD lande, en høj andel af ufaglærte i forhold til, hvor mange midler Danmark anvender på uddannelse. Vi er derfor nødt til at sikre et højere udbytte af de mange penge, vi bruger på uddannelse. F.eks. er frafaldet højt på erhvervsuddannelserne og vi står over for et bekymrende fald på 200.000 med en erhvervsuddannelse over de næste 30 år.

Den danske økonomi har igennem de seneste årtier høstet gevinsten af, at yngre generationer har været betydeligt bedre uddannede end de ældre, der har forladt arbejdsmarkedet. En udvikling, som vil ophøre, hvis flere unge fremover ikke får en uddannelse: Om 30 år vil tre ud af ti i arbejdsstyrken fortsat være ufaglærte, hvis vi ikke gør noget”.

Uddannelse
24. februar 2010
KONTAKT