Turbo på vækst og beskæftigelse i Europa

Kommissionen fremlagde i dag ambitiøse mål for Europa i 2020

Kommissionen foreslår som arbejdsmarkedsmål, at:

  • Beskæftigelsesfrekvensen for de 20 til 64-årige skal øges fra 69 pct. til mindst 75 pct. – det svarer til, at op mod 20 millioner flere europæere skal i beskæftigelse
  • Antallet af unge, der forlader uddannelsessystemet uden en adgangsgivende uddannelse, skal reduceres til 10 pct. – mod 15 pct. i dag
  • Andelen af 30-34-årige med videregående uddannelse skal øges fra 31 til 40 pct.
  • Reduktion med 20 millioner i antallet af personer, der lever under den nationale fattigdomsgrænse via et rummeligt arbejdsmarked

Der er også mål om bl.a. forskning og innovation. Målene afløser de nuværende Lissabon-mål, som ikke blev nået. Men til forskel fra Lissabon-målene skal de nye mål omsættes til landespecifikke mål.

Kommissionens forslag drøftes på EU-topmødet den 25-26. marts og vedtages på EU-topmødet til juni.

Adm. Direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er helt rigtigt af Kommissionen at opstille ambitiøse mål for Europa. Hvis ikke Europa nu kommer i arbejdstøjet, så taber vi muligheden for fremtidens vækst og beskæftigelse, som så flytter til Kina, Indien og andre lande i stærk udvikling.

Kommissionen gør også ret i at fokusere på et mål om langt højere beskæftigelse. For det er ikke nok at satse på forskning, innovation og viden. For at skabe vækst og beskæftigelse er det afgørende, at forskning, innovation og viden omsættes til produktion af varer og services i Europa. Det kræver, at erhvervslivet har de rette rammevilkår, så virksomhederne kan producere i Europa og være konkurrencedygtige.

I mange europæiske lande betyder det, at stive arbejdsmarkeder skal ændres til velfungerende. En ungdomsledighed på nu over 20 procent viser om noget et spild af talent, som ikke er acceptabelt eller holdbart.

Vækst i Europa er afgørende for væksten i Danmark. Vi har derfor en egeninteresse i at bidrage til, at 2020 bliver en succes”.

EU og internationalt
3. marts 2010
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk
LINKS
Kommissionens 2020 hjemmeside