Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. marts 2010 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

DA har modtaget høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse). DA har følgende bemærkninger.

DA finder det meget positivt, at regeringen med lovforslaget ligger op til at målrette 10. klasse yderligere mod at være begyndelsen på en ungdomsuddannelse ved at gøre det muligt at gennemføre undervisningen i 10. klasse på et grundforløb på en erhvervsuddannelse

KONTAKT
Publiceret:
15. marts 2010