Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. juni svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring om udkast til høring af bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse

DA har modtaget høring om udkast til høring af bekendtgørelse om projekt-opgaven i folkeskolens 9. klasse.

DA har ingen bemærkninger til udkast til ændringer af bekendtgørelsen.

KONTAKT
Publiceret:
8. juni 2010