Integrationen løftes med ny aftale

Ny aftale udvikler samspillet om integration – med fokus på både vækst og virksomhedsrettet indsats

Regeringen, DA, LO og KL har i dag indgået en 4-partsaftale om at styrke integration af indvandrere og efterkommere.

Der er enighed om at iværksætte otte konkrete forslag, der skal styrke integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet og dermed bidrage til at fremme væksten i Danmark. Aftalen supplerer den tidligere 4-partsaftale om bedre integration fra 2006.

Som led i 4-partsaftalen er det bl.a. besluttet at igangsætte et integrationsprojekt, der skal give unge nydanskere bedre forudsætninger for at klare sig på arbejdsmarkedet.

Nøglen hertil er uddannelse, og parterne vil derfor i projektet bl.a. afprøve, hvordan man kan motivere unge nydanskere til at gå i gang med en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Konkret skal det ske ved at tilbyde de unge sammenhængende forløb, hvor de bl.a. tilknyttes en arbejdsplads, der kan fungere som en ”træningsbane”. På arbejdspladserne vil de unge få mulighed for at afklare, hvilke kompetencer og ønsker de har til deres uddannelse og fremtidige job.

Ifølge aftalen vil parterne også styrke indsatsen for at få ægtefælleforsørgede i arbejde og styrke kompetenceafklaringen af nyankomne udlændinge. Parterne vil desuden sætte fokus på kvaliteten af danskundervisningen til udlændinge

Der gøres i foråret 2012 status på initiativerne.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”De sidste 10 år har samlet set vist, at indvandrere har haft en flot fremgang på arbejdsmarkedet, og efterkommere, især unge kvinder, har gjort store fremskridt i uddannelsessystemet.

Men vi skal stile højere. Det skal vi ikke mindst i lyset af, at Danmark står overfor store demografiske udfordringer og de massive udfordringer i forhold til at skabe vækst.

Den nye aftale løser ikke alle de udfordringer, som vi står overfor. Men er et bidrag hertil.

En udfordring er, at især nydanske unge mænd ikke bider sig fast i uddannelsessystemet. Vi skal derfor gøre en ekstraordinær indsats for at få de unge nydanske mænd gjort uddannelsesparate, så de kan påbegynde og gennemføre en uddannelse.

For en kompetencegivende uddannelse er helt klart den sikreste vej til integration”.

Arbejdsmarked
8. oktober 2010
KONTAKT
LÆS MERE
4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftige­lsesrettede integrationBilag 1 til 4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftige­lsesrettede integrationBilag 2 til 4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftige­lsesrettede integration