Vismænd: Øget arbejdstid kræver lavere skat

Skal øget arbejdstid hjælpe økonomien, skal overførselsindkomster sættes i stå og den offentlige beskæftigelse reduceres tilsvarende

Medarbejderne bestemmer i høj grad selv hvor meget de vil arbejde på det danske arbejdsmarked, og derfor er den mest oplagte vej til at øge arbejdstiden lavere skat på arbejde, skriver vismændene i den rapport, der offentliggøres i dag.

Dermed levere de en hård vurdering af S-SF-planens forsøg på at få danskerne til at arbejde mere gennem hensigtserklæringer fra fagbevægelsen.

Vismændene er dog enige med S-SF om det punkt i ”Fair løsning”, der går ud på at overførselsindkomsterne ikke skal stige i takt med, at arbejdstiden hos de beskæftigede øges.

Vismændene tilføjer, at for at få fuld effekt af højere arbejdstid er det også nødvendigt at reducere den offentlige beskæftigelse målt i personer, i takt med den højere arbejdstid opnås.

Vismændene kalder halveringen af dagpengeperioden for ”et vigtigt skridt i den rigtige retning”, men skriver samtidigt, at der er behov for yderligere strukturreformer for at sikre den langsigtede udvikling på de offentlige finanser.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er barske udfordringer vismændene stiller op, og vi er endda af den opfattelse, at de underdriver opgavens omfang.

Det er ikke tilstrækkeligt at opnå sunde offentlige finanser. Vi skal også have genskabt væksten i den private sektor, så vi kan fastholde eller forbedre vores position som et af de mest velstående lande.

Det bliver meget vanskeligt fremover at tiltrække virksomheder eller holde på de mest veluddannede, hvis vi ikke er et af de mest attraktive lande.

Vi er enige med vismændene i, at en efterlønsreform er den mest effektive vej til både at øge beskæftigelse og forbedre de offentlige finanser. Effekten af en førtidspensionsreform er mindre, men må på ingen måde afskrives. Vi skal tage alle værktøjer i brug, der kan øge arbejdsstyrken, og vi skal have reduceret den permanente udstødning fra arbejdsmarkedet, vi ser i dag”.

Arbejdsmarked
26. oktober 2010
KONTAKT