Ældre og Arbejdsmarkedet, oktober 2010

Rapporten i PDF-Format

Indhold

 • Den aldrende befolkning
 • Ældres arbejdsmarkedstilknytning
 • Ældre ledige
 • Ældres vej ud af arbejdsmarkedet

Resumé

Rapporten viser blandt andet, at:

 • 60-årige i 2009 modtager skattefinansieret pension 7,7 år længere end i 1960
 • 50-59-årige klarer sig godt på det danske arbejdsmarked – høj beskæftigelse og lav ledighed
 • Beskæftigelsen for 60-64-årige stadig er meget lav trods mindre fremgang
 • Ældre vurderer deres helbred positivt – 80 pct. af efterlønsmodtagerne vurderer, at de har et godt helbred
 • Ældre – som øvrige medarbejdere – vurderes deres arbejdsliv meget positivt
 • Antallet af efterlønsmodtagere er faldet med 14.000 under krisen. Billedet af et supplement til privat pensionsopsparing er således cementeret. Det er ikke vilkårene på arbejdsmarkedet, der genererer efterlønsmodtagere.
 • 85 pct. går på efterløn fra beskæftigelse

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
4. november 2010