Ny aftale målretter aktiveringen

Der er i dag indgået en politisk aftale om at justere statens refusion til kommunernes indsats over for ledige og sygedagpengemodtagere.

Hovedindholdet i justeringen er:

  • Der bliver mindre forskel på statens refusion til kommunerne, når kommunerne aktiverer ledige og syge
  • Bestemte grupper af sygemeldte undtages fra aktivering. Det gælder alvorligt syge og sygemeldte med en klar diagnose, som forventes fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen

”Forslaget er et skridt i retning af at få et sundere system, hvor kommunerne ikke længere anspores til en uhensigtsmæssig aktiveringsindsats. Det styrker beskæftigelsesindsatsen, at kommunerne med det nye refusionssystem får tilskyndelse til at anvende de virksomhedsrettede redskaber og ordinær uddannelse.

Det er samtidig en hensigtsmæssig justering af indsatsen over for modtagere af sygedagpenge, som partierne nu har aftalt.

Justeringerne er fornuftige og ændrer ikke på, at hovedreglen er, at modtagere af overførselsindkomster skal være aktive.”

Arbejdsmarked
5. november 2010
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Aftale om et mere effektivt refusionssystemAftale om nye rammer for sygefravær­sindsatsen