Godt og Skidt i ”væk med bøvlet”

Mindre kontrol burde i højere grad afløses af fornuftige økonomiske tilskyndelser, mener DA

Beskæftigelsesministeren har i dag lanceret 46 forslag til at lette arbejdet i kommuner, a-kasser, på virksomheder og for selvstændige.

Udspillet indeholder bl.a. følgende forslag:

  • Sanktionerne forenkles, så ledige altid modtager den samme sanktion, når de udebliver fra samtaler, uanset hvor ofte man udebliver. Sanktionen skal være en ”så længe”-sanktion, som betyder, at man ikke modtager dagpenge for den dag, man udebliver fra samtalen, og indtil man henvender sig om udeblivelsen igen
  • Ledige, som inden for fire uger har job eller f.eks. er på vej på barsel eller pension, skal ikke møde til samtaler på jobcentret eller søge et bestemt antal stillinger
  • A-kassens pligt til at holde sygesamtaler med deres medlemmer afskaffes, så sygemeldte ledige kun skal til samtaler hos kommunen
  • kommunalbestyrelsen skal ikke længere være forpligtet til at fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre aktører

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er positivt, at ministeren vil omlægge arbejdsgange og mindske kravene til dokumentation. Det spor bør ministeren yderligere forfølge.

Mange steder kan kontrol og bureaukrati afløses af fornuftige økonomiske tilskyndelser, men desværre er der i ministerens pakke flere eksempler på, at man fjerner kontrollen uden at sætte noget i stedet.

Den svagere økonomiske sanktion, når ledige ikke møder til samtaler, vil utvivlsomt få flere til at hænge fast i ledighed. Det er også uforståeligt, at det ikke skal koste mere, hvis ledige udebliver fra samtaler flere gange.

Det er ikke fornuftigt at slække på opfølgningen over for syge ledige, der har et meget højt sygefravær.

Der er desuden behov for at ændre kravet for virksomhedernes anmeldelse af sygefraværet fra de nuværende 4 uger til 5 uger, så kravet til anmeldelse kan passes ind i virksomhedernes månedlige rutiner.”

Arbejdsmarked
12. januar 2011
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Udspil med 46 forslag