8 ud af 10 efterlønnere har godt helbred

Undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser små forskelle mellem erhvervsaktive og efterlønneres helbred, men store forskelle mellem førtidspensionister og efterlønnere. Efterlønnere ryger ikke mere end andre.

 

8 ud af 10 efterlønnere vurderer selv, at de har et godt helbred. Blandt erhvervsaktive i samme aldersgruppe er det 9 ud af 10, men den store forskel er over til førtidspensionisterne, hvor det kun er 36 pct., der mener, de har et godt helbred.

Det helt afgørende for helbredet er de såkaldte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion). Tal fra SIF viser f.eks., at ufaglærte ryger dobbelt så meget som højt uddannede. Ufaglærte udgør en højere andel af efterlønnerne end resten af befolkningen, og derfor skulle man også tro, at efterlønnere i højere grad ville være storrygere, men det er ikke tilfældet. Også på dette punkt ligner efterlønnere resten af befolkningen. 

Få rygere blandt efterlønnere

Over 15 år, 2005

Ryger dagligt

Storrygere

Efterlønsmodtagere

29,8

15,4

Førtidspensionister

53,4

36,6

Befolkningen

29,6

16,7

Kilde: Statens Institut for Dolkesundhed, SUSY

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Tallene fra SIF om både helbred og rygning viser, at den helt store udfordring for danskernes helbred er rygning, motion, kost og alkohol.

Tallene viser også, at efterlønsordningen er de relativt friske ældres ordning. De svage ældre er på førtidspension. Forskelle i helbred mellem de, der arbejder, og efterlønsmodtagere er lille. Langt de fleste i begge grupper vurderer deres helbred positivt. Det dårlige helbred findes derimod hos førtidspensionisterne”.

Arbejdsmarked
20. januar 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
SIF analyse og tabel