Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. oktober 2010 svaret Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i sagen om

Høring over udkast til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SVU)

Til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

DA har følgende bemærkninger til Høring over udkast til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SVU):

Forslaget er en del af gennemførelsen af Regeringens genopretningsplan, og DA anerkender nødvendigheden af denne. DA har ingen konkrete bemærkninger til det fremlagte lovforslag.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
4. oktober 2010