Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. november 2009 svaret Integrationsministeriet i sagen om

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven

DA har modtaget høring om udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven (udvidelse af målgruppen, forhøjelse af repatrieringsstøtten, justering af reintegrationsbistanden, ekstra reintegrationsydelse til visse udlændinge og styrkelse af den kommunale indsats) jf. j.nr. 2009/09309.

DA har ingen bemærkninger til udkast til lovforslaget.

KONTAKT
Publiceret:
25. november 2009