Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. november 2009 svaret Integrationsministeriet i sagen om

Høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven

DA har modtaget høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.), jf. j.nr. 09/08468.

DA har ingen bemærkninger til udkast til lovforslaget.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
10. november 2009