På efterløn med fantastisk godt helbred

Den hidtil mest omfattende undersøgelse viser at langt de fleste efterlønnerne har et godt helbred

Ny undersøgelse blandt 175.000 danskere viser, at 87 pct. af efterlønsmodtagerne vurderer, at deres helbred er fremragende, vældig godt eller godt.

Det tilsvarende tal for 55-64-årige i beskæftigelse er 90 pct.

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet, og er den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes helbred.

89 pct. af 55-64-årige med lang videregående uddannelse vurderer helbredet positivt. For kort uddannede er tallet 83 pct.

Andel af 55-64-årige, pct.

Beskæftigede

Efterlønsmodtagere

Førtidspensionister

Fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred

90

87

41

Dårligt fysisk helbred

6

9

54

Dårligt mentalt helbred

4

4

23

Meget generet af smerter eller ubehag

28

30

76

Langvarig sygdom

32

37

88

Nedtrykt

20

22

51

Træffer sjældent eller aldrig familie

6

6

12

Storryger

11

10

23

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Undersøgelsen bekræfter endnu engang, at langt de fleste, der vælger at gå på efterløn, har et rigtig godt helbred.

Det bliver således endnu engang bekræftet, at efterlønnen ikke er en social- eller beskæftigelsespolitisk ordning. Efterlønnen er for langt de fleste statsstøttet pension.

Danmark står over for meget store økonomiske vanskeligheder med at finansiere velfærden. En afvikling af efterlønnen kan give et meget væsentligt bidrag til at løse de økonomiske problemer. Det vil være usolidarisk, hvis et politisk flertal ikke sikrer, at efterlønnen afvikles, og at der dermed blive skabt større sikkerhed for at fastholde velfærdsydelser for de, der virkeligt har et behov”.

Arbejdsmarked
15. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Sundhedss­tyrelsens undersøgelse "Sundhedsprofil 2010"