Ældregevinsten

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

Jeg har et forslag: Skal vi ikke sammen blive enige om at holde op med at tale om ”ældrebyrden” og i stedet begynde og tale om ”ældregevinsten”?

Det er uomtvisteligt korrekt, når sagkyndige peger på, at flere ældre giver os nogle samfundsmæssige udfordringer, men det ændrer ikke på, at det helt fundamentalt er en lykke og en stor gevinst for os alle, at vi lever længere og længere. Den seneste forskning viser ovenikøbet, at når der lægges flere år til vores levetid, så er der tale om gode sunde år og altså ikke flere år med sygdom og svækkelse.

Prøv at tænk over, hvor meget det kan betyde for samfundets velstand, at vi har flere år i sundhed, hvor vi kan drage nytte af de store investeringer, der er foretaget i uddannelse. I løbet af den seneste generation er levealderen vokset med fem sunde og raske år. I dag er unge danskere i normalt i uddannelsessystemet i 12-18 år. Derefter udnytter de deres uddannelse i måske 40 år. Hvis vi arbejder i de ekstra fem sunde år vil investeringerne i universiteter, erhvervsskoler, gymnasier, folkeskoler m.m. give et langt større afkast til den enkelte og samfundet.

Danmark er et af de lande, der bruger flest penge på efteruddannelse. Også i det perspektiv er den længere levealder spændende: Tænk på, hvor meget bedre det kan betale sig for den enkelte og for virksomhederne at investere i efteruddannelse, når afkastperioden for investeringen forlænges med fem år.

Også i forhold til sunde offentlige finanser er den længere levealder en god nyhed. Sunde finanser kræver, at der er en sund balance imellem hvor mange, der arbejder og betaler skat, og hvor mange der er uden for arbejdsmarkedet. Når vi får flere sunde år, så bliver den balance meget nemmere at opnå.

I 100 år har samfundet nydt godt af en stigende befolkning, der sammen med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet har givet en fantastisk vækst i arbejdsstyrken. Det er slut nu, og det kunne give os monumentale problemer. Her kommer så den længere levealder som sendt fra himlen. Når hver dansker får flere sunde år at arbejde i, så kan vi fortsat holde damp på kedlerne og få råd til det velfærdssamfund, der er et bredt ønske om.

Vi står altså bogstaveligt talt med guld på gaden, som vi bare skal bukke os ned for at samle op. Hvorfor har vi ikke gjort det allerede? For det første opdagede vi alt for sent, hvor hurtigt levealderen er vokset. For det andet var vi i mange år i tvivl, om de flere år ville blive gode år eller flere år med sygdom og skavanker, men den usikkerhed er nu væk. For det tredje har vi opbygget en helt fjollet efterlønsordning, der trækker medlemmer til a-kasserne, og som fagbevægelsen grumme nødig vil af med.

Derfor taler mange om den stigende levealder som ældrebyrden. Men det er kun en byrde, at vi bliver ældre, hvis vi fortsætter med at opføre os tosset. Lad os nu få den efterløn væk, så vi kan begynde at give de flere gode leveår det navn, som de fortjener: Ældregevinsten.

Bragt i Berlingske 14. marts 2011