Leif Lahn med skyklap

Af chefkonsulent Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Socialdemokraternes efterlønsordfører Leif Lahn Jensen vrøvler om efterlønneres sygefravær, og har iført sig skyklapper i sin kamp for at male et fordrejet billede af efterlønneres helbred. Lahn fremturer på ny med sine påstande, mens han imidlertid ignorerer væsentlige forhold. Efterlønnere har kun et marginalt højere sygefravær end deres jævnaldrende, når man ser på det samlede sygefravær. Det ville Lahn også vide, hvis han ikke kun fokuserede på det langvarige sygefravær. Efterlønnere havde i gennemsnit 11 sygedage året før de gik på efterløn, mens de, som fortsatte med at arbejde havde 7,5 sygedage, når man ser på sygefraværet på det private område. Korrigerer man for kønsforskelle og arbejdsfunktioner, indsnævres forskellene yderligere. F.eks. havde kvindelige arbejdere, der gik på efterløn et sygefravær på 12,4 dage, mens kvindelige arbejdere i samme aldersgruppe, der valgte at fortsætte med at arbejde, havde 11,1 fraværsdage i gennemsnit. Faktisk havde hver tredje af de privat beskæftigede, der gik på efterløn i 2009, intet sygefravær året før de gik på efterløn. Og tre ud af fire havde højst haft 10 sygedage.

Langt de fleste efterlønnere er raske og fuldt arbejdsdygtige. Undersøgelser både fra Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen viser, at ca. otte ud af ti efterlønnere selv vurderer, at de har et godt helbred. Lahn bør derfor smide skyklapperne og i stedet gå ind i debatten på et sagligt grundlag.

Bragt i Politiken d. 5. april 2011