Arbejdsgruppe anbefaler mere talentudvikling i skolerne

Både folkeskolen og erhvervsuddannelserne skal satse mere på talentudviklingen, anbefaler arbejdsgruppe

Nu skal talenterne plejes på uddannelsesinstitutionerne. En bredt sammensat arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet har i dag anbefalet, at der gennemføres en systematisk, national strategi for talentudvikling i det danske uddannelsessystem.

På folkeskoleområdet anbefaler arbejdsgruppen bl.a., at der sker et bredt løft i lærernes kompetencer og uddannelse med henblik på at kunne mestre talentaktiviteter og differentiere opad.

På erhvervsuddannelsesområdet anbefaler arbejdsgruppen bl.a., at der etableres et hovedspor og et talentspor. Talentsporet udvikles inden for de uddannelser, der er særligt konkurrenceudsatte, eller hvor der er behov for at højne det faglige niveau.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Arbejdsgiverne håber, at det større fokus på talentudvikling varsler et grundlæggende skifte i det danske uddannelsessystem. Der skal skabes bedre plads til at stimulere og udvikle talent, fordi det er det, som Danmark skal leve af i fremtiden.

Vi skal turde sætte overliggeren meget højere på vores uddannelser og må være parate til sikre, at talenterne får bedre udviklingsmuligheder på vores uddannelsesinstitutioner.

Talentplejen er især nødvendig på erhvervsuddannelserne, der i øjeblikket kæmper med et lavt omdømme og fravalg af de elever, der ikke føler sig udfordret tilstrækkeligt. Talentudvikling skal være med til at ændre erhvervsuddannelsernes omdømme fra taberfabrik til talentfabrik. En række forholdsvis enkle ændringer som foreslået af arbejdsgruppen vil give et markant løft.”

Uddannelse
14. april 2011
KONTAKT
LINKS
Rapport om talentudvikling