Efterlønsreform er sund fornuft

Af Erik Simonsen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

I Frederiksborg Amts Avis den 23. maj kritiserer socialdemokrater og fagforeningsfolk tilbagetrækningsreformen for at være et ideologisk felttog og socialt skæv. Men reformen er ikke et udtryk for ideologi, snarere for sund fornuft.

Fakta er, at efterlønsordningen dræner arbejdsstyrken. Om få år mangler vi hænder, og derfor er det bydende nødvendigt at lappe drænet ved at begrænse efterlønnen. Efterlønsordningen betaler sunde og raske mennesker for at holde op med at arbejde.

Ikke mere syge

Det er derfor ikke reformen, der er skæv, men selve efterlønskonstruktionen. Langt de fleste efterlønnere er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende, der stadig arbejder. De få, der ikke kan arbejde mere, tager reformen hensyn til ved at indføre en seniorførtidspension.

Kan ikke undværes

En velkvalificeret arbejdsstyrke og økonomisk holdbarhed i de offentlige finanser udgør væsentlige forudsætninger for virksomhedernes muligheder for at skabe job i Danmark. Hverken unge eller ældre kan undværes på arbejdsmarkedet, når vi skal klare os i den globale konkurrence. Tilbagetrækningsreformen vil både forbedre de offentlige finanser med 18 mia. og øge beskæftigelsen med 65.000 i 2020. Tilbagetrækningsreformen er et bidrag til at sikre et Danmark i økonomisk balance, hvor der er grundlag for fornyet fremgang i beskæftigelse og velstand.

S-SF har også fremlagt deres 2020-plan. Problemet i den plan er, at store dele af planen bygger på luftige hensigtserklæringer – ikke konkrete initiativer. Samtidig bygger S-SF’s plan på en tro om, at øgede skatter skaber lyst til at gøre en større indsats. Det er naturligvis en fatal fejlslutning.

Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 28. maj 2011