Fornuftig beslutning om barselsfond for selvstændige

Obligatorisk barselsfond for selvstændige vil genere mange og gavne få, viser nye analyser.

Gennem flere år har regeringen overvejet mulighederne for at etablere en obligatorisk barselsfond for selvstændige i lighed med de fonde, der findes for lønmodtagere. Regeringen er nu nået frem til, at en obligatorisk ordning, hvor alle selvstændige betaler ind til en sådan refusionsordning, bliver for bøvlet i forhold til de fordele, der kan opnås.

Beskæftigelsesministeriets udredning viser, at ca. 600 selvstændige kvinder og 1.200 selvstændige mænd forventes at kunne blive berettiget til refusion. Det samlede ind- og udbetalte beløb i en sådan ordning ville være ca. 50 mio. kr. årligt.

For at de ca. 1.800 selvstændige kan få barselsrefusion, skal ca. 150.000 selvstændige betale bidrag hvert år.

Det er vanskeligt at afgrænse gruppen af selvstændige, og en ordning vil blive administrativ tung både for de selvstændige og for ordningen som helhed, da oplysninger ikke, som det er tilfældet i lønmodtagerordningerne, kan indhentes automatisk.

Kvinder og mænd på barsel er berettigede til dagpenge fra det offentlige – også selvstændige. På DA-området afdækker barselsudligningsordningerne virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter til løn under lønmodtagernes fravær på grund af barsel. Virksomhederne kan få refusion af lønudgifter op til 160 kr. i timen (inklusiv feriepenge, pension osv.) samlet i 31 uger for kvinder og mænd. Det er alene forskellen på dagpenge (103,50 kr. i 2011) og de 160 kr. brutto, som barselsfonden udligner.

Underdirektør Steen Müntzberg:

”Det vil kræve et voldsomt stort apparat at sætte en obligatorisk barselsudligningsfond op for selvstændige. Vi mener, at det er en klog konklusion, som regeringen er nået frem til. Der er rigeligt administrativt bøvl for selvstændige.

Hertil kommer, at der ville være behov for et omfattende kontrolapparat for at sikre mod eventuelt misbrug af ordningen.”

Arbejdsmarked
9. juni 2011
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk